වෙන රස්සාවක්

කාලෙකින් හමුවුණේ
තාමත් එහෙමම තමා
ඔහේ කිව්වට
කොහොම හොයාගන්නද
වෙන බඩගෝස්තරයක්

 

ඇත්ත තමා
ඒත් මං මොන සුදුසුකමකටද
එහෙන් ගිහින් අහන්නෙ
ඇරත් ඒ අය මං ගැන දන්නවා

 

ගියා ගියා ඔය කියන තැනටත් ගියා
මගේ පැටිකිරිය දන්නවා කියලා එළව ගත්තා
එතනත් විනාස නොකර යන්න කිව්වා

 

ඔය රස්සා කෙරුවාව මට හරියන්නෙ නැහැ
ඇරත් මං කියලා මොකෝ දරුවෙක් මල්ලෙක් හදාගෙන
යහතින් පවුලක් කන්න කියලද
පිළිවෙලක් වෙන්න පුලුවන් ගෑණියෙක්ද දැන්

 

මේ හදාගත්තු නම දාලා කොහෙයන්නද මහත්තයෝ

 

“වීදිසරන්නියගේ ගීතය” කෘතියෙනි.

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *