අහසින් විමසාපන්

නිමක් නැති සසරේ
මේ අහස කෙතරම් හැඬුවාද ගුගුරමින්
කිසිවෙකුත් නැති බව දැන
රැකගන්නට මහා ජාතියක
අසමසම ඉතිහාස පවත

අදත් වහිනවා එහෙමම
අසමින් බැනුම් අහේතුකව
ලබමින් චෝදනා ගැරහුම්
තෙමෙනා උන්ගෙන්

එහෙත් කිසිවෙකුත් නැත සොයා බැලූයේ
කියන්නට වෙර දරනුයේ කුමක්දැයි
මේ තරම් හඬගා මුරගා වෙහෙස දරා

එකෙක් හෝ සිටී නම්
අහසින් විමසාපන්
තමාගේ පෙළපතක මහා කතාව

 

ධම්මික හෙට්ටිආරච්චි

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *