නුඹ මට කියා දී ඇත

කණ්හ,
කාලය සියල්ලට විසඳුම බව
ඉතිහාසය තුල නුඹ මට කියා දී ඇත
නොඉවසුමෙන් පෙලෙද්දී ඉවසීම දැනුනේ
කාලයේ ඇවෑමෙනි
නුඹ කියාදුන් නිසා

 

මාරේ‍යය,
හුදකලාවේ සිවුදිග පවුරු ඉහලින්
කාලයේ රිද්මය ගෙන
ඝන මේ පාවී යන බව
දුටිමි
නුඹ පෙන්වා දුන් නිසා

 

වශපුත‍්‍ර,
කුටුම්බ දුක්ඛිත බවටත්
කාල මාත‍්‍රාවෙන්
හෙළ ඔසුපැන් බීවෙමි
නුඹ උවදෙස් දුන් නිසා

 

අංගරද,
සිරුරෙන් සියදහසක් වේදනා
ඉපිලෙද්දී ඒ විඳිමින්
දැය වෙනුවෙන් නැගී සිටියහොත්
කාලය නොදැනීම ගෙවී යන බව
වසර ගණනක රෝ දරා දැනගතිමි
නුඹද පෙර රණබිමෙහිදී පෙන්වූ නිසා

 

රාධ්‍යෙය,
ගුණ ගණ හෙළ කුළ උපතම
කාලයෙන් ලද වාසනාව බව
දැනගතිමි
නුඹ මට පෙර
මේ පෙළෙහි හුන් නිසා

 

සූර්යය,
වංශයෙන් මරණය තෙක් දිදුලන්නට
මෙහෙවරක් ඇතිබව
පසක් කලේය
ඇදවැටෙද්දී රණබිම
සිංහපුර කෙසරු ලෙසින්

 

හෙළ රාක්ෂසය,
කාලය තුල සෑම දිනකම
පෙරදිගින් නුඹ පිවිස,
දිනපුරා
දෙමින් සිරුරට සවිය
බලාසිටින්නේ
නැගී සිටිනතුරු නොවෙද
දැය වෙනුවෙන්
අප සැවොම

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *