ලතා මංගේෂ්කර් දමිළ බසින් ගැයූ ආදර ගීතයක්

ලතා මංගේෂ්කර් දමිළ බසින් ගයා ඇති ගී ප‍්‍රමාණය අඩුය. ඇය එස්පී බාලසුබ‍්‍රමනියම් සමගින් ගැයූ මිහිරි ආදර ගීතයකි මේ.

Read more

මගේ සිත ආත්ම ගණනක් අතීතයට ඇදගෙන යන දිග්ගේ නැටුමේ නාදමාලාව

හෙළ මුදුනෙන් බැස්ස කලට පෙනේය උලු මාළිගාව…. හිත කොයිතරම් අතීතයට යනවද කියන එක වටහාගත නොහී සිරුරේ හැම අංශුවකටම විනිවිද යන

Read more