ශාස්ත‍්‍රිය ගායිකාවක් පොප් ගීත කිව්වම වෙනස

ශාස්ත‍්‍රීය ගායිකාවක් වුණු ශුභා මුද්ගල “අලි මොර අංගනා” පොප් ශෛලියට ගැයීමේදී දැක්වූ දක්ෂතාවය මේ පොඩි කොටසින් දැනගනිමු.

Read more

මගේ සිත් ගත් ස්ත‍්‍රී හඬ තුනක්

මා හදගත් මෑතකාලීන භාරතීය ස්ත‍්‍රී හඬ ත‍්‍රිත්වයකි මේ. ඔබට පළමුව ඇසුනේ සොනාලි රාතෝඩ්ගේ හඬය. දෙවනුව පද්මා වාඩ්කරය. තෙවනුව භාව්‍යා පණ්ඩිත්ගේ

Read more